Jak budować odpowiedzialną firmę 4.0

00:00:00
/
01:10:46

October 23rd, 2020

1 hr 10 mins 46 secs

Your Host
Special Guest
Tags

About this Episode

Z badań Deloitte wynika, że według 86% młodych pracowników sukces przedsiębiorstwa należy również postrzegać w kategoriach pozafinansowych. Dzisiaj trudno realizować cele biznesowe, nie uwzględniając wpływu firmy na jej otoczenie. Zarówno partnerzy biznesowi, inwestorzy, pracownicy, jak i klienci coraz częściej oceniają organizację nie tylko przez pryzmat jej osiągnięć na polu biznesowym, ale też środowiskowym oraz społecznym.

Rosnące oczekiwania wobec biznesu nie pozostają bez echa. Liderzy muszą podejmować decyzje uwzględniając kryteria pozafinansowe, a także nowe regulacje. Posłuchaj rozmowy o odpowiedzialnej transformacji biznesu, którą redaktor Joanna Koprowska przeprowadziła z Rafałem Rudzkim, ekspertem z zespołu doradztwa ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Central Europe.

Z tego odcinka podcastu „ICAN Management Review” dowiesz się m.in.:
• jak zmienił się paradygmat przywództwa i na czym polega nowa rola liderów w budowaniu odpowiedzialnej firmy,
• jakie działania powinieneś podjąć, by twoja organizacja była bardziej odporna i skoncentrowana na realizacji celów,
• co chcą zrobić kraje europejskie, by Europa stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem i co to oznacza dla polskich przedsiębiorców,
• jaką rolę odgrywa blockchain i inne nowe technologie w urzeczywistnianiu Europejskiego Zielonego Ładu,
• w jaki sposób trend odpowiedzialnego biznesu tworzy szanse na skokowy i innowacyjny rozwój firm.
Poznaj najważniejsze zagadnienia CSR, dowiedz się, w jaki sposób wdrażać zmiany w swojej organizacji i przekonaj się, dlaczego odpowiedzialna transformacja jest nieunikniona.