Ekspert do spraw zarządzania i odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Ma kilkunastoletnie doświadczenia zawodowe zarówno w środowisku korporacyjnym, jak i pozarządowym. W zespole doradztwa ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte Central Europe doradza polskim i zagranicznym klientom i odpowiada za koordynację działań Deloitte w 19 krajach Europy Środkowej. Koncentruje się na doradztwie klientom w zakresie strategii i transformacji biznesowej; analizach rynkowych i ekonomicznych (w tym raportowaniu wpływu, danych pozafinansowych oraz zarządzania reputacją); komunikacji i angażowaniu interesariuszy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus University w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Publikuje m.in. w tygodniku „Polityka”. Uczy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz jest członkiem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Rafał Rudzki has been a guest on 1 episode.